Lavatanssin etiketti

Tässä Wikipediasta lainaamaaani "lavasäännöt". Osittain söpösen vanhahtavan totista tyyliä, mutta sehän osoittanee tässä ja nyt, ettei tanssimista voi hymyilemättä ajatella ja että tanssiminen on hauskaa. Eivätkä nämä opastukset ole tarkoitettu kirjaimellisesti hikiotsaiseksi ulkoaopettelemiseksi, vaan lavatanssin syvimmän olemuksen tajuamiseksi.


Lavatanssi
Lavatanssiksi kutsutaan tanssilavoilla ja -paikoissa tapahtuvaa tanssimista ja niissä erityisesti harrastettavia tanssityylejä. Suomessa yleisimpiä lavatansseja ovat foxi, tango, valsi ja humppa. Lisäksi lavatansseissa soitetaan yleensä kerran pari vanhempia perinteisiä tanssilajeja, eli: jenkka, polkka ja masurkka.

Nykyisin lavoilla tanssiohjelmistoon kuuluvat myös jive, fusku ja bugg. Näiden lisäksi lavoilla tanssitaan myös “lattareita” kuten samba ja cha-cha.

Lavatansseissa ei ole kirjoitettuja sääntöjä siitä, mitä tanssilajia mihinkin kappaleeseen tanssitaan. Tästä syystä onkin tyypillistä, että eri parit tanssivat samaan aikaan eri lajeja ja tanssipari voi jopa vaihtaa tanssittavaa tanssia kesken kappaleen. Esimerkiksi foksia ja fuskua tanssitaan tyypillisesti samaan aikaan, mahdollisesti joku saattaa tanssia jiveä, boogie woogieta tai lindy hoppiakin samaan aikaan. Monista tansseista onkin sekä vartalokontakti- että kädenaliversio, joissa usein askelten rytmitys pysyy samana. Tällaisia pareja ovat esimerkiksi foksi ja fusku, ja polkka ja swingpolkka.

Suomalaisilla tanssilavoilla vallitsevat kirjoittamattomat mutta suhteellisen tiukat säännöt. Eri tanssipaikoille syntyy kuitenkin omiakin käytänteitään, joihin pääsee sisälle helpoiten käymällä itse paikalla muutaman kerran.

Pukeutuminen
Tanssilavalla pukeutuminen on suhteellisen vapaata. Yleisesti pidetään hieman arkivaatteita parempia, muttei välttämättä kuitenkaan juhlavaatteita.

Jotkut miehet pitävät mukanaan vaihtopaitaa tai paria, koska paita hiestyy helposti. Kohteliaana pidetään myös, etteivät tavarat taskuissa kosketa paria. Taskuista kannattaa siirtää avaimet, kolikot, kammat ja muut vähintään taskuun, jossa ne eivät kosketa tanssiparia, mielellään kokonaan pois.

Naiset voivat mielensä mukaan pukeutua joko hameeseen tai housuihin. Hameeksi kannattaa valita mielellään joku leveämpi malli, kapeassa hameessa on vaikea tanssia. Käsilaukkua naiset eivät pidä tanssin aikana, vaan se jätetään yleensä tanssipaikoilla joko hakuriviin tai joissain paikoissa esimerkiksi orkesterin lavan reunalle.

Kengät valitaan sen mukaan, että niissä voi tanssia useamman tunnin. Aivan uusia kenkiä ei koskaan kannata ottaa ensimmäistä kertaa jalkaan tanssilavalle. Kengiksi kannattaa valita kovapohjaiset tai tanssikengät. Lenkkitossu tai kumipohja liukuu huonosti tehden tanssimisesta vaikeata. Varsinkin huonolla säällä kannattaa harkita kaksien kenkien käyttöä, sillä esimerkiksi pysäköintialue saattaa olla varsin etäällä itse lavasta ja toisaalta ajaminen voi olla hankalaa tanssiin soveltuvilla kengillä.

Musiikki
Orkesteri soittaa yleensä 45 minuuttia kerrallaan tai sen aikaa kuin tanssien järjestäjä pyytää. Sen jälkeen on 15 minuutin tauko, jonka aikana soitetaan tanssimusiikkia levyltä. Musiikki soi myös taukojen aikana samalla tavalla – aina kaksi saman tanssilajin kappaletta peräkkäin. Orkesterit ottavat jossakin määrin vastaan toiveita soitettavasta musiikista ja sijoittavat ne sopivaan kohtaan ohjelmistoa. Tavallisesti siihen kuuluu valmiina suosittuja tyylejä. Kun orkesteri soittaa, on kohteliasta antaa heille aplodit kappaleiden jälkeen.

Mikäli orkestereita on kaksi, orkesteria vaihdetaan tavallisimmin 45 minuutin välein, kunnes kumpikin on soittanut repertuaarinsa läpi tai kunnes tanssit loppuvat. Orkesteri ilmoittaa illan viimeiset kappaleet.


Miesten haku
Tanssilavoilla on pääasiassa miesten haku. Tämä tarkoittaa, että naiset odottavat tanssiinkutsua hakurivissä tanssilavan reunalla. Kun orkesteri kuuluttaa seuraavan tanssin, mies hakee sopivaksi katsomaansa daamia. Tämän kanssa tanssitaan molemmat tanssit, jonka jälkeen daami palautetaan mielellään samaan paikkaan, josta tämä haettiin, ja kiitetään tätä.

Perinteisesti on järjestäydytty hakuriviin niin, että varallisuutensa ja koulutuksensa puolesta muista erottuvat naiset ovat kauempana ovesta. Traditio on jossain määrin säilynyt joillain tanssilavoilla, joskin järjestyksen määrittelee nykyään lähinnä naisen oma mielikuva tanssitaidoistaan.

Tanssiin kutsu
Mies hakee naista tanssimaan hakemalla haluamaansa naiseen katsekontaktin lähestymällä tätä ja pyytää tätä tanssiin kumartamalla tai perinteisesti kysymällä “Saanko luvan?” ja tarjoamalla oikean kätensä. Nainen vastaa nyökkäämällä tai niiaamalla, ojentaa miehelle vasemman kätensä. Mies saattaa naisen rivistä pois muiden paria hakevien tieltä. Tervehdykset vaihdetaan, vasta kun pari on päässyt pois muiden tieltä.

Tanssiin kutsusta kieltäytyminen ilman syytä on epäkohteliasta. Epäsiisteyden, humalatilan  tai sopimattoman käytöksen takia kieltäytymisiä luonnollisesti kuitenkin tapahtuu. Kieltäytyä voi myös, mikäli ei osaa seuraavaa tanssia eikä ole ehtinyt poistua ajoissa hakurivistä.

Tanssiin haettaessa ei seuraava tanssi ole aina välttämättä selvillä. Joskus käy niinkin, että toinen osapuolista ei osaa kyseistä tanssia. Tällöin haettava päättää, miten tilanne ratkaistaan. Mikäli hakija ei osaa tanssia, tämän tulee tarjota haetulle välittömästi mahdollisuutta palata hakuriviin, jotta joku muu voi hakea tämän tanssimaan.

Mikäli haettava ei halua palata, voidaan tanssi tanssia kykyjen mukaan tai vaihtoehtoisesti siirtyä sivummalle odottamaan seuraavaa tanssia. Jos taas haettava ei osaa kyseistä tanssia, hakija voi tarjoutua tutustuttamaan parinsa kyseiseen tanssiin, mikäli haettava tähän suostuu.

Jos haettava ei halua tanssia, voi hakija ehdottaa tanssin siirtämistä seuraaville kappaleille ja jos haettava tähän suostuu, hakija voi palauttaa tämän hakuriviin ja hakea jotain toista.

Tanssit tulevat pareittain. Ensimmäisen tanssin jälkeen kiitetään paria. Toisen tanssin jälkeen kiitetään paria, jonka jälkeen tämä saatetaan takaisin hakuriviin, ja kiitetään vielä uudestaan.

Naisten haku
Useimmilla tanssipaikoilla tietty aika illasta on varattu naisten haulle. Tämä kestää yleensä noin tunnin verran, ja tänä aikana tanssiin haku tapahtuu päinvastoin – miehet odottavat, ja naiset käyvät hakemassa heitä. Muut roolit pysyvät silti ennallaan: mies vie silti kaikki tanssit, ja mies palauttaa naisen kuten yleensäkin.

Naisten haku ilmoitetaan kyltillä tai valotaululla, sekä orkesteri tiedottaa naisten haun alkamisesta ja loppumisesta. On myös naistentansseja, joissa hakuvuoro on päinvastainen koko illan mahdollisesti pois lukien hetki, jolloin kyltillä ilmoitetaan miesten hausta.

Perinteisissä lavatansseissa naiset voivat tanssia myös tyttöpareina, mutta tämä on erittäin epäkohteliasta, mikäli menossa on naistenhaku ja vapaita miehiä on vielä tarjolla. Miehet eivät perinteisesti tanssi keskenään.


Tanssiminen lavalla
Tanssittaessa salia kierretään vastapäivään. Mikäli lava on tarpeeksi suuri, nopeimmat tanssivat ulkokehällä ja hitaimmat sisempänä. Paikoillaan tanssittavia tansseja (kädenalitanssit, lattarit) tanssitaan joko lavan keskellä, tai niille saattaa olla varattuna tila jossain salin reunalla.

Tanssiessa tulee ottaa huomioon muut tanssijat ja pyrkiä kulkemaan tanssisuuntaan.

Miehen tehtävä on viedä naista, ja tähän luonnollisesti kuuluu myös ympäristön tarkkailu. Nainen seuraa miehen tanssin mukaisesti joten miehen tulee parhaansa mukaan pitää huoli törmäysten välttämisestä ja ottaa se vastaan.

Törmättäessä on miehen tehtävä pyytää anteeksi, ei naisen koska hän seuraa vientiä. Miehen ei tulisikaan tanssia selkä menosuuntaan enempää kuin pari askelta kerrallaan. Jos nainen huomaa esteen, jota mies ei ole nähnyt, hän voi antaa tästä merkin käden painalluksella.

Tanssitavan valintaan voi vaikuttaa myös tanssijoiden määrä erityisesti lavoilla, joilla ei ole määritetly tilaa eri tyyleille. Pienillä lavoilla kädenalitanssien tila muodostuu tavallisesti keskemmälle muiden tanssijoiden noudattaessa kiertosuuntaa.

Tanssilavoilla käy kaikenlaisia ihmisiä aivan aloittelijoista kilpatanssijoihin, lapsista eläkeläisiin. Tanssiessa tulee huomioida, että tanssin taso tulee suhteuttaa parin kummankin osapuolen tasoon. Mies vie, joten hänen tanssitaitonsa määrittelee myös sen, miten tanssitaan.

Mikäli oma osaaminen on perustasoa, kannattaa muistaa, että moni tanssii mieluummin vaikka perusaskelta kuin istuu tanssin lavan reunalla odottamassa vuoroaan. Daamiansa selvästi parempi tanssija taas luonnollisesti selvittää, kuinka hyvin daami hänen ohjaustaan seuraa ja parhaassa tapauksessa päätyy viemään daamiaan myös kuvioita, joita tämä ei tätä ennen vielä osannutkaan.

Aloittelijan kannattaa huomata, että lähes minkä tahansa tanssin, valssia lukuun ottamatta, voi tanssia foxina. Nykyään on myös varsin yleistä nähdä, että nopeampia fokseja usea pari tanssii fuskuna, buggina yms. kädenalitansseina. Jos mies hakee daamin tanssimaan tanssia jonain muuna tanssilajina, hänen tulee ilmaista aikeensa mahdollisimman pian, jotta daami voi päättää, osaako ja haluaako hän tanssia tanssin näin.

Tanssin lopuksi tai sen aikana ei ole kohteliasta esittää arvioita parin taidoista.
Wikipedia 
Suomi24-palstalla käytyä keskustelua tanssilavojen käyttäytymissäännöistä ym.

Ei kommentteja:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...